Ammattitaitoista osteopatiaa Turussa

Apua erilaisiin kiputiloihin

Axis Oy tarjoaa laadukasta osteopatiaa Turussa. Sinua palvelevat koulutetut osteopaatit, joilla on vuosien kokemus erilaisten vaivojen hoidosta.

Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten ongelmien ja kiputilojen manuaalisen tutkimisen ja -hoidon sekä ennaltaehkäisyn erikoisala. Osteopatiassa pyritään löytämään yhteys tuki- ja liikuntaelimistön sekä muiden elinjärjestelmien ongelmien ja toimintahäiriöiden välillä. Ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttavat kaikkeen.

Hoito perustuu kliiniseen tutkimukseen ja manuaaliseen diagnostiikkaan. Se ottaa huomioon mm. verenkierron, hermoston, lihaksiston, sisäelimet sekä ihmisen henkisen olemuksen ja elämäntilanteen. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan terveyttä sekä parantaa hänen toimintakykyään.

Yleisimpiä osteopatialla hoidettavia vaivoja

Päänsärky, huimaus ja purentaongelmat

Väsymys, niska-hartiaseudun lihaskireydet, vähäinen veden juominen sekä pitkät ruokatauot aiheuttavat toisinaan päänsärkyä. Jos särkyä esiintyy usein, tulee sen syy selvittää.

Osteopaatti kartoittaa asiakkaan kanssa päänsäryn taustatekijöitä huomioiden myös mahdollisten päähän ja yläniskaan kohdistuneiden vammojen vaikutukset oireisiin. Käsittelemme tarpeen mukaan rangan, niska- ja hartiaseudun lihakset, kallonpohjan, kallon suturat ja faskiat sekä purentalihakset ja leukanivelet. Toisinaan pään asennon korjaus ja jännitysten helpottaminen lähtee paljon kauempaa, jopa jalkaterien asennon korjaamisesta asti. Tärkeässä osassa osteopaattisen päänsäryn hoidossa ovat hermoston ja nestekierron toiminnan huomioiminen.

Niska- ja hartiaseudun vaivat

Niska- ja hartiaseudun ongelmat ovat nykyään erittäin yleisiä ja johtuvat suurelta osin staattisista tai liian kuormittavista työasennoista.

Osteopaatin tekemä niska- ja hartiaseudun tutkimus sisältää tyypillisesti ryhdin kartoituksen, kaula- ja rintarangan liikkuvuuden arvioinnin, pehmytkudosten tunnustelun ja erilaisia testejä, joilla pyritään löytämään esimerkiksi välilevy- ja hermojuuriaukkoperäiset ongelmat.

Hoito rakentuu yksilöllisesti löydösten mukaan. Hoidettavina alueina ovat tavallisesti rinta- ja kaularanka sekä niskan, hartioiden ja kallonpohjan lihakset ja faskiat. Osteopaatti kiinnittää huomiota myös hengitykseen, koska pinnallinen hengitys lisää hartioiden jännittyneisyyttä ja vaikuttaa alueen toimintaan. Myös maksa ja pallea heijastelevat kipua hartiaseutuun. Tarvittaessa osteopaatti ohjeistaa ergonomiassa ja antaa kotiin harjoitteita tai ohjeita.

Rintarangan ja rintakehän kivut, lapojen välinen kipu

Lapaluiden välinen yläselkäkipu on hyvin tyypillinen vaiva, jonka taustalla on usein toimintahäiriö rintarangan pikkunivelessä, ns. ”fasettilukko”, tai rintarangan ja kylkiluun välisessä nivelessä.

Nikamalukko voidaan hoitaa nopeasti osteopaattisilla hoitokeinoilla, ja yksikin hoitokerta voi riittää oireiden poistamiseen. Osteopaatti voi antaa käsittelyn lisäksi ohjeita asennonhallintaan, tukilihasten vahvistamiseen sekä faskioiden avaamiseen.

Alaselkäkipu ja iskias

Alaselkäkipu on yleinen vaiva, josta iso osa ihmisistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä. Pitkittyneen kivun syy tulisi aina selvittää ja hoitaa, jotta toimintakyky saataisiin palautettua.

Osteopaatti tarkastelee vartalon alueen lihasten, faskioiden ja selkärangan nivelten toimintaa. Akuutissa alaselkäkivun osteopaattisessa hoidossa tavoitteena on vähentää kipua kevyillä ja hienovaraisilla tekniikoilla.

Kroonisessa alaselkäkivun hoidossa tavoitteena on lisäksi selvittää oireiden syy sekä vaikuttaa kehossa tapahtuneisiin kivun aiheuttamiin muutoksiin. Yksilöllinen osteopaattinen hoito määräytyy aina oireiden ja löydösten mukaan.

Välilevyperäiset ongelmat, raskauden ajan selkävaivat sekä lonkan ja lantion vaivat

Lantion tarkoituksena on muodostaa perusta selkärangan liikkuvuudelle, asennolle, ryhdille sekä hyvälle alaraajojen linjaukselle.

Lantion virheasennot voivat aiheuttaa kipuja alaselkään, nivusen seutuun, SI-niveleen tai koko selkärankaan.  Säteilykipu pakaraan, takareiteen ja jalkaterään voi myös johtua lantion ongelmista.

Oireina lonkkanivelessä on usein kipu ja liikerajoitus. Lonkkanivelen kuluma on yleinen kivun ja liikerajoituksen aiheuttaja, joka on yleisempi vanhemmilla ihmisillä. Alaraajojen ja ryhtilihasten lihasepätasapaino ja alaraajojen linjausvirheet voivat aiheuttaa vääränlaista kuormitusta lantion ja lonkan seutuun aiheuttaen kipuja.

Osteopaatti ottaa huomioon koko alaraajan ja sen nivelten toiminnan. Hän tutkii lantion asennon ja liikkuvuuden sekä koko alueen lihas- ja faskiaperäiset liikerajoitukset. Lantion alueen kivuissa on tärkeää tasapainottaa koko kehoa, jolloin hoito kohdistetaan myös oireettomalle puolelle sekä oireettomille kudoksille.

Hermojen pinteet ja ärsytystilat, ryhtivirheen aiheuttamat kiputilat ja olkapään vaivat

Olkapäävaivojen määrä kasvaa yleensä iän myötä kudosten rakenteiden muuttuessa. Olkapää voi oireilla myös toistuvien hartialinjan yläpuolelle suuntautuvien liikkeiden, staattisen rasituksen sekä traumojen myötä.

Osteopaatin tekemä tutkimus sisältää yleensä olkapään, rangan ja kylkiluiden liiketestauksia, hartiakaaren toiminnan havainnointia sekä jänteiden, lihasten ja ligamenttien tunnustelua. Osteopaattisen hoidon tavoitteena on kivun vähentämisen ja liikelaajuuden palauttamisen lisäksi estää oireiden kroonistuminen.

Hoidettavia alueita ovat yleensä olkapään ja hartiarenkaan pehmytkudokset, rinta ja kaularanka sekä kylkiluut. Tarvittaessa osteopaatti ohjaa hartiarenkaan toimintaa parantavia harjoitteita, kuten lapaluun asennon kontrolliharjoitteita.

Kyynärpään, ranteen ja käden vaivat

Rasitusperäiset ongelmat ovat yleisiä yläraajan vaivoja varsinkin työikäisillä.

Yleisimpiä rasitusperäisiä ongelmia ovat epikondyliitit (tennis- ja golfkyynärpää), jännetuppitulehdukset sekä rannekanavaoireyhtymä. Käsien puutumisoireet, nivelrikosta johtuvat kivut ja säryt sekä erilaiset murtumien jälkitilat ovat myös yleisiä oireita.

Koska syitä oireiden takana voi olla monia, osteopaatti tutkii koko yläraajan toimintaketjun, nivelten liikkuvuuden, lihas- ja faskiakireydet sekä testaa tarvittaessa lihasvoiman, refleksit ja ihotunnon.

Osteopaattinen hoito määräytyy yksilöllisesti oireiden ja löydösten mukaan. Rasituksen vähentäminen paranemisprosessin aikana on myös tärkeää, jotta päästään hyvään lopputulokseen.

Polven, nilkan ja jalkaterän vaivat

Jalkojemme päällä on koko kehon paino, minkä takia liikkuessamme nilkkoihin ja polviin kohdistuu paljon voimia ja vääntöjä. Kipu voi vaivata niin urheilijaa kuin ikäihmistäkin. Polven ja nilkan toimintahäiriöt sekä kivut voivat aiheuttaa myös esimerkiksi lonkka- tai alaselkäkipuja.

Osteopaatti ottaa huomioon koko alaraajan toiminnan, nivelten liikkuvuuden, lihas- ja faskiakireydet sekä nivelsiteiden kunnon. Pitkäaikaisten kipujen taustalla on yleensä vääränlainen kuormitus.

Osteopaattisen hoidon tavoitteena on vähentää turvotusta ja kipua, palauttaa nivelen normaali liikelaajuus sekä vähentää lihas- ja faskiakireyksiä. Alaraajan linjauksia ja hallintaa voidaan parantaa myös yksilöllisillä harjoitteilla, joiden tavoitteena on ehkäistä vaivan uusiutuminen.

Hengitysoireet ja astma

Hengitys on yksi tärkeimmistä terveyteemme vaikuttavista tekijöistä. Sen häiriöt voivat ilmetä esimerkiksi rintakehän ja hartioiden kipuina, liiallisena hengästymisenä, pitkittyneenä yskänä, turvotuksina ja väsymyksenä. Stressissä hengitys muuttuu helposti pinnalliseksi, mikä puolestaan ylläpitää elimistön ylirasitustilaa ja vahvistaa oireita.

Hengitysoireissa osteopaatti hoitaa rintarangan, rintalastan ja kylkiluiden niveliä sekä niihin kiinnittyviä lihaksia, faskioita ja palleaa. Hän huomioi hengitystä säätelevän autonomisen hermoston toiminnan käsittelemällä kaularankaa ja kallonpohjaa. Hoito koetaan yleensä hyvin rentouttavana. Stressin, astman ja allergioiden oireiden hoito on myös tehokas apu, vaikka se ei varsinaista oireen aiheuttajaa poistakaan.

Ruuansulatusvaivat

Toiminnalliset vatsavaivat, kuten vatsakivut, vatsan turvotus, ummetus ja ripuli, ovat yleisiä. Niitä lisäävät mm. stressi ja epäsäännölliset ruokailutottumukset.

Ruoansulatushäiriöiden oireita voidaan helpottaa osteopaattisilla tekniikoilla. Niillä pyritään rentouttamaan pallean, lantion ja vatsan alueen faskiaalisia jännityksiä sekä käsittelemään selkärangasta ruoansulatuselimistön hermotusalueita. Oireiden hoidossa on tärkeää myös kiinnittää huomiota ruokailutottumuksiin, ravintoon ja stressinhallintaan.

Leikkausten jälkitilat ja arvet

Asianmukainen osteopaattinen hoito ja kuntoutus nopeuttavat paranemista leikkauksesta. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa on ensisijaisen tärkeää turvotuksen ja kivun lievitys sekä lihasvoiman, linjausten ja liikeratojen parantaminen harjoitteiden avulla. 

Kiinnikkeiset arvet voivat vaikuttaa toimintakykyyn, lihasten aktivoitumiseen ja nivelten sekä kehon biomekaniikkaan aiheuttaen kehoon virheellisiä toimintamalleja. Leikkausarpi voi siis aiheuttaa kehoon mm. tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja myös yllättävän kauas itse arvesta. Arpia kannattaa ja voidaan hoitaa jo heti tikkien poiston jälkeen, mutta vanhojakin arpia voidaan vielä hoitaa hyvin tuloksin. Arpien käsittelyssä pyritään vaikuttamaan pinnalliseen- ja syvään faskiaan. Leikkausarpien ihon tulisi olla yhtä liikkuvaa ja pehmeää kuin iho arven ympärillä ja muualla kehossa.

Stressi

Stressi vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin ja toimintaan. Osteopaattisen hoidon tarkoituksena on lievittää stressiä niin, ettei se yhdessä muiden elimistöä uhkaavien tekijöiden kanssa heikennä terveyttä.

Stressaantuneella ihmisellä voi olla esimerkiksi lisääntynyttä lihasjänteyttä, biomekaniikan häiriöitä ja ongelmia asennonhallinnassa, joihin osteopaatti voi puuttua erilaisin hoitokeinoin. Myös ylikierroksilla käyvää autonomista hermostoa voidaan pehmein tekniikoin rauhoittaa. Osteopaatti kiinnittää huomiota näiden lisäksi asiakkaan uneen ja ravitsemukseen. Tarkoituksena on saada koko keho voimaan paremmin ja edesauttaa yksilön kykyä palautua.

Aktiiviliikkujan ja urheilijan hoito

Eri liikuntamuodot kuormittavat kehoamme eri tavoin. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn aikaansaamiseksi on kehon eri osa-alueiden ja niiden yhteistoiminnan oltava kunnossa. Toimintahäiriö kehossamme ohjaa virheellisiin liikemalleihin, minkä seurauksena kehoon kohdistuva kuormitus on epätasaista ja mikä aiheuttaa erilaisia kiputiloja.

Tyypillisiä urheilijoiden ja liikuntaa harrastavien kipuja ovat lihas- ja faskiakireydet ja -jännitykset sekä nivelten liikerajoitukset. Nivelten hyvä liikkuvuus, oikeat nivelten liikeradat ja liikemallit sekä hyvä lihastasapaino vähentävät urheiluvammojen syntymistä. Tasapainoinen keho palautuu myös nopeammin harjoittelun jälkeen.

Osteopaattinen hoito suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti oireiden ja liiketestien perusteella. Liikuntaa aktiivisesti harrastavat hyötyvät kipuoireen hoidon jälkeen myös ennaltaehkäisevästä ja ylläpitävästä hoidosta. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa paranemisprosessia voidaan nopeuttaa osteopatian avulla. 

Hoidoissa käyttämiämme menetelmiä

Faskiakäsittelyt ja -manipulaatio®

Pinnallisen ja syvän faskiakudoksen käsittelyn tarkoituksena on lievittää lihaksiston jäykkyyttä, myofaskiaalisia kiputiloja sekä parantaa rangan ja nivelten liikkuvuutta. Käsittelyjä voidaan tehdä erilaisten manuaalisten tekniikoiden avulla ja PhysioTouch-laitteella. Lue lisää!

Nivel- ja nikamakäsittelyt

Nivelten ja nikamien toimintahäiriöitä korjataan erilaisten manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikoiden avulla. Manipulaatiolla ja mobilisaatiolla lisätään nivelten liikelaajuutta, normalisoidaan niiden liikkuvuutta, parannetaan toimintakykyä sekä lievitetään kipua.

Venytystekniikat

Venytystekniikoilla pyritään poistamaan lihasjännityksiä ja parantamaan sidekudosten luonnollista liikkuvuutta.

Pehmytkudoskäsittelyt

Hieronta on kudosten mekaanista muokkausta, mikä vilkastuttaa lihaskudosten aineenvaihduntaa, laukaisee lihasjännityksiä sekä helpottaa kiputiloja.

Kinesioteippaus ja 6D-teippaus

Kinesioteippaus on vuosikymmeniä vanha menetelmä, jolla helpotetaan kipu- ja turvotustiloja sekä erilaisia liikemallin ja lihastoiminnan häiriöitä. Tarkoituksena on tukea kehon omaa paranemisprosessia ainutlaatuisen teipin ja erityisten teippaustekniikoiden avulla. 

Kinesioteippausta käytetään

 • Nivelten liikerajoituksissa
 • Tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloissa
 • Luksaatiossa, kuten nilkan nyrjähdys, patellan luksaatio
 • Niveltulehduksissa
 • Selkäongelmissa
 • Lihaskireyksissä
 • Iskiaksessa
 • SI-nivelen ongelmissa
 • Tennis- ja golfkyynärpäähän hoidossa
 • Vammojen ennaltaehkäisyssä
 • Leikkausten ja vammojen jälkitiloissa
 • Urheiluvammoissa
 • Turvotuksen hoidossa
 • Päänsäryn ja migreenin hoidossa

Kinesioteippauksen vaikutukset

Teippauksen johdosta hoidettavan alueen verenkierto lisääntyy sekä lymfajärjestelmä ja kivunlievitysjärjestelmä aktivoituvat. Myös lihastoiminnan normalisoitumiseen voidaan vaikuttaa. Teippauksesta saadaan tavallisesti välitön vaikutus, paraneminen jatkuu vielä seuraavien 3–5 päivän aikana. Teippi on materiaaliltaan puuvillapintainen, elastinen ja hengittävä, ohut kuin iho. Se kestää suihkun ja saunomisen läpäisten myös hien. Teippi pysyy iholla n. 3 päivää, parhaimmillaan jopa yli viikon ajan.

6D Tape suomalaisen innovaation kinesiologinen kahvateippi

6D Tape on kudosta mobilisoiva, ainutlaatuinen kahvateippi fysio- ja lymfaterapiaan sekä aktiiviseen itsehoitoon. Teipillä aktivoidaan kudosta liikuttamalla kahvaa eri suuntiin; pyörittämällä, nostamalla, kiertämällä, painamalla ja venyttämällä. Vaikutus kohdistuu verenkiertoon, lymfajärjestelmään, faskioihin, lihaksiin ja niveliin, kuitenkaan rajoittamatta niiden toimintaa. 6D Tape on mainio keino myös arpien hoitoon. Toipumista voi nopeuttaa kotona tehtävällä aktiivisella hoidolla, johon terapeutti opastaa. 

Teipissä on käytetty Nitton valmistamaa, ainutlaatuista Stratagel-liimateknologiaa, joka on erittäin pitävä akryyliliima. Se ei sisällä lateksia ja on myös hypoallerginen sekä ihoystävällinen. Myös itse teippi on Nitton valmistama ja 100 % puuvillaa. Se hengittää, kestää saunomisen, suihkun ja uimisen.

Kraniaaliosteopatia

Kraniaaliosteopatiassa tunnustellaan kallon luiden välillä olevaa joustavaa liikettä. Kraniaaliosteopatia on kevyt hoitomuoto, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdistää osaksi osteopaattista hoitoa. Hoidossa käytetään hyväksi kehon rytmiä ja pulssia. Kalloluiden liikkeiden häiriöt voivat aiheuttaa erilaisia oireita, kuten päänsärkyä ja huimausta.

Viskeraaliosteopatia

Viskeraaliset tekniikat ovat hyvin kevyitä. Niillä pyritään rentouttamaan sisäelimen ympärillä olevan faskian kireys, jotta elin pääsisi toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla vapaassa ympäristössä. Lue lisää!

Terveyskasvatus

Terveyskasvatuksessa käsitellään terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten ruokavaliota, liikuntatottumuksia ja unirytmiä sekä yleisellä että yksilötasolla.

Ota yhteyttä ja varaa aika!

tanja helaakoksi

Tanja Helaakoski
fysioterapeutti, osteopaatti (AMK)
p. (02) 533 2277

minna karvinen

Minna Karvinen
fysioterapeutti, osteopaatti (AMK)
p. (02) 533 2275

Tuotemyynti

Axis Oy tarjoaa laadukkaiden fysikaalisten hoitojen lisäksi tuotemyyntiä Turussa. Tuotteiden avulla hoitoja tai terapiaa voidaan jatkaa kotona parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Henkilökuntamme suosittelee sinulle tarvittavia välineitä ja opastaa niiden oikeaoppisessa käytössä.

Valikoimamme

Meillä on myynnissä mm. Tempurin, Unikulman ja Duqemin tyynyjä. Voit halutessasi sopia tyynyn tai Tempurin sijauspatjan koekäytöstä ennen ostopäätöstä.

Esimerkkejä myynnissä olevista muista tuotteista

 • Tempur-matkatyyny, Tempur transit -niskatyyny
 • Sissel-pilatespallo (26 cm) ja -pilatesrulla (90 cm)
 • Hierontapalloja
 • Vastuskuminahoja
 • Istuinkiila 5 cm
 • Tuki- ja hoitosukat (Repomen, Skywalk, Color4care)
 • Kinesioteipit (Rocktape, Bodytech)

Tule tutustumaan kattavaan valikoimaan liikkeeseemme!

Meiltä myös lahjakortit.

Ota yhteyttä ja varaa aika!

tanja helaakoksi

Tanja Helaakoski
fysioterapeutti, osteopaatti (AMK)
p. (02) 533 2277

minna karvinen

Minna Karvinen
fysioterapeutti, osteopaatti (AMK)
p. (02) 533 2275

Jukka Suominen
fysioterapeutti, osteopaatti D.O.
p. 0405407054

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Rekisteriseloste