Laadukasta fysioterapiaa Turussa

Yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta

Axis Oy:n koulutetut fysioterapeutit tarjoavat ammattitaitoista palvelua terveytesi edistämiseksi Turussa. Fysioterapian tarkoituksena on ylläpitää ja edistää ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Menetelmiä ovat terveyttä ja liikkuvuutta edistävä ohjaus ja neuvonta, erilaiset harjoitteet, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. 

Yleisimpiä fysioterapialla hoitamiamme vaivoja

Päänsärky ja huimaus

Väsymys, niska- ja hartiaseudun lihaskireydet, vähäinen veden juominen tai pitkät ruokatauot aiheuttavat monille meistä toisinaan päänsärkyä. Jos särkyä esiintyy usein, tulee sen syy selvittää.

Takaraivosta otsalle ja päälaelle säteilevä päänsärky johtuu usein niska- ja hartiaseudun sekä kallonpohjan lihasten jännityksistä. Tällaiselle päänsärylle voivat altistaa mm. staattiset istuma-asennot, yläraajojen pitkäaikaiset kohoasennot, jatkuva silmien siristely sekä moniteholasien käyttö.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävässä.

Sen katsotaan johtuvan sisäkorvan tasapainoelimessä väärään paikkaan joutuneista kiteistä tai sakasta. Asentohuimaus provosoituu tyypillisimmillään makuulle mentäessä, makuulla päätä sivulle käännettäessä tai makuulta ylös noustessa. Huimaukseen liittyy usein myös pahoinvointia.

Lääkkeisiin perustuvaa hoitoa ei hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ole, vaan hoito perustuu asentomanöövereihin, jotka ovat yksinkertaisia makuulla suoritettavia liikesarjoja. Hoitoa edeltää lääkärin tai fysioterapeutin tekemä tutkimus, jolla määritellään hoidettava kaarikäytävä.

Fysioterapeutti kartoittaa asiakkaan kanssa päänsäryn taustatekijöitä.

Niska- ja hartiaseudun kipu ja jäykkyystilat

Niska- ja hartiaseudun ongelmat ovat nykyään erittäin yleisiä, ja ne johtuvat suurelta osin staattisista tai liian kuormittavista työasennoista. Stressi usein pahentaa oireilua ja voi olla myös yksi syy niska- ja hartiaseudun kiputiloihin. Hartiaseudun jännityksiin liittyy usein myös päänsärkyä ja sormien puutumis- tai säteilyoireita.

Fysioterapeutin tekemä niska- ja hartiaseudun tutkiminen sisältää tyypillisesti ryhdin kartoituksen, kaula- ja rintarangan liikkuvuuden arvioinnin, pehmytkudosten tunnustelun ja erilaisia testejä, joilla pyritään löytämään esimerkiksi välilevy- ja hermojuuriaukkoperäiset ongelmat. Hoito rakentuu yksilöllisesti löydösten mukaan. Hoidettavina alueina ovat tavallisesti rinta- ja kaularanka sekä niskan, hartioiden ja kallonpohjan lihakset ja faskiat. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjeistaa ergonomiassa ja antaa kotiin harjoitteita tai ohjeita.

Rintarangan ja rintakehän sekä lapojen välinen kipu

Lapaluiden välinen yläselkäkipu on hyvin tyypillinen vaiva, jonka taustalla on usein toimintahäiriö rintarangan pikkunivelessä, ns. ”fasettilukko”, tai rintarangan ja kylkiluun välisessä nivelessä.

Kipu voi tuntua paikallisena pistävänä tunteena aivan rangan vieressä, ja se voi säteillä kohti kylkiä tai läpi rinnan puolelle etenkin syvässä sisäänhengityksessä. Lapojen välinen alue on myös kaularangan säteilykipualuetta, eli syy voi löytyä sieltäkin. Lisäksi närästys ja ruokatorven ärsytys voivat tuntua kipuna keskellä yläselkää.

Fysioterapeutti hoitaa rankaa mobilisaatiolla tai manuaalisella traktiolla sekä vähentää fasettinivelen ympärille syntynyttä lihas- ja faskiakireyttä erilaisilla pehmytkudostekniikoilla. Fysioterapeutti voi antaa käsittelyn lisäksi ohjeita asennonhallintaan, tukilihasten vahvistamiseen ja faskioiden avaamiseen.

Alaselkäkipu ja iskias

Alaselkäkivut ovat yleinen vaiva, joista iso osa ihmisistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä.

Syytä kipuun ei aina löydetä, mutta suurin osa alaselkäkivuista paranee itsestään muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Kipu voi olla jomottavaa, terävää, pinnallista tai syvemmällä kudoksessa olevaa. Pitkittyneen kivun syy tulisi aina selvittää ja saada apua kivun hoitoon, jotta ihmisen toimintakyky saataisiin palautettua.

Syitä alaselkäkipuun on monia. Alaselkäkipua tutkiessa fysioterapeutti tarkastelee vartalon alueen lihasten, faskioiden sekä selkärangan nivelten toimintaa. Akuutissa alaselkäkivun hoidossa tavoitteena on vähentää kipua kevyillä ja hienovaraisilla tekniikoilla. Kroonisessa alaselkäkivun hoidossa kivun lievittämisen lisäksi tavoitteena on selvittää oireiden syy sekä vaikuttaa kehossa tapahtuneisiin kivun aiheuttamiin muutoksiin. Yksilöllinen fysioterapeuttinen hoito määräytyy aina oireiden ja löydösten mukaan.

Välilevyperäiset ongelmat, raskauden ajan selkävaivat sekä lonkan ja lantion vaivat

Lantion tarkoituksena on muodostaa perusta selkärangan liikkuvuudelle, asennolle ja ryhdille sekä hyvälle alaraajojen linjaukselle.

Lantion virheasennot voivat aiheuttaa kipuja alaselkään, nivusen seutuun, SI-niveleen tai koko selkärankaan.  Säteilykipu pakaraan, takareiteen ja jalkaterään voi myös johtua lantion ongelmista. Lonkkanivelen oireita ovat usein kipu ja liikerajoitus.

Fysioterapeutti huomioi koko alaraajan ja sen nivelten toiminnan. Hän tutkii lantion asennon ja liikkuvuuden sekä koko alueen lihas- ja faskiaperäiset liikerajoitukset. Lantion alueen kivuissa on tärkeää tasapainottaa koko kehoa, jolloin hoito kohdistetaan myös oireettomalle puolelle sekä oireettomiin kudoksiin.

Hermojen pinteet ja ärsytystilat, ryhtivirheen aiheuttamat kiputilat ja olkapään kiputilat

Olkapäävaivojen määrä kasvaa yleensä iän myötä kudosten rakenteiden muuttuessa. Olkapää voi oireilla myös toistuvien hartialinjan yläpuolelle suuntautuvien liikkeiden ja staattisen rasituksen sekä tietysti traumojen myötä.

Yleisin oire on pääsääntöisesti lihas- tai jänneperäinen paikallinen kivun tunne. Kivun aiheuttajia voivat olla esimerkiksi kiertäjäkalvosinoireyhtymä, olkapääalueen paikallinen hermopinne ja hartiarenkaan nivelten kuluma tai tulehdus. Olkapään alueella voi tuntua myös säteilevää, pistelevää, puuduttavaa tai jomottavaa oireilua, mikä voi kertoa verenkierto-, hermo- tai sisäelinperäisestä vaivasta.

Fysioterapeutin tutkimus sisältää yleensä olkapään ja rangan liiketestauksia, hartiarenkaan toiminnan havainnointia sekä jänteiden, lihasten ja ligamenttien tunnustelua. Hoidon tavoitteena on kivun vähentämisen ja liikelaajuuden palauttamisen lisäksi pyrkiä estämään oireiden kroonistuminen. Hoidettavia alueita ovat yleensä olkapään ja hartiarenkaan pehmytkudokset sekä rinta ja kaularanka. Tarvittaessa ohjataan hartiarenkaan toimintaa parantavia harjoitteita, kuten lapaluun asennon kontrolliharjoitteita.

Kyynärpään, ranteen ja käden kiputilat

Rasitusperäiset ongelmat ovat yleisiä yläraajan vaivoja varsinkin työikäisillä. Ne vaikuttavat laajasti toimintakykyymme.

Yleisimpiä rasitusperäisiä ongelmia ovat epikondyliitit (tennis- ja golfkyynärpää), jännetuppitulehdukset ja rannekanavaoireyhtymä. Käsien puutumisoireet, nivelrikosta johtuvat kivut ja säryt sekä erilaiset murtumien jälkitilat ovat myös yleisiä oireita.

Koska syitä oireiden takana voi olla monia (mm. TOS eli niskahartiaseudun yläaukeaman ahtaus, kaularangan ahtaus, hermopinteet, lihaskireydet), fysioterapeutti tutkii koko yläraajan toimintaketjun, nivelten liikkuvuuden, tunnustelee lihas- ja faskiakireydet sekä testaa tarvittaessa lihasvoiman, refleksit ja ihotunnon.

Fysioterapeutin hoito määräytyy oireiden ja löydösten mukaan yksilöllisesti. Rasituksen vähentäminen paranemisprosessin aikana on myös tärkeää, jotta päästään hyvään lopputulokseen.

Polven, nilkan ja jalkaterän vaivat

Jalkojemme päällä on koko kehon paino, minkä takia nilkkoihin ja polviin kohdistuu liikkuessamme paljon voimia ja vääntöjä.

Urheillessa nämä voimat ja väännöt kasvavat merkittävästi, ja näin ollen alueen traumat, kiputilat ja jäykkyydet ovat urheilijoilla yleisiä.  Kulumaoireet ja niiden aiheuttamat turvotukset ja kivut polvessa ovat myös yleisiä varsinkin ikäihmisillä. Polven ja nilkan toimintahäiriöt ja kivut voivat aiheuttaa myös esimerkiksi lonkka- ja alaselkäkipuja.

Fysioterapeutti huomioi koko alaraajan toiminnan, nivelten liikkuvuuden, lihas- ja faskiakireydet sekä nivelsiteiden kunnon. Fysioterapeuttisen hoidon tavoitteena on vähentää turvotusta ja kipua, palauttaa nivelen normaali liikelaajuus sekä vähentää lihas- ja faskiakireyksiä. Alaraajan linjauksia ja hallintaa voidaan parantaa myös yksilöllisillä harjoitteilla, joiden tavoitteena on ehkäistä vaivan uusiutuminen.

Leikkausten jälkitilat ja arvet

Asianmukainen fysioterapeuttinen hoito ja kuntoutus nopeuttavat paranemista leikkauksesta. Leikkausten jälkeisessä kuntoutumisessa on ensisijaisen tärkeää turvotuksen ja kivun lievitys sekä lihasvoiman, linjausten sekä liikeratojen parantaminen harjoitteiden avulla.

Kiinnikkeiset arvet voivat vaikuttaa toimintakykyyn, lihasten aktivoitumiseen ja nivelten toimintaan sekä kehon biomekaniikkaan aiheuttaen kehoon virheellisiä toimintamalleja. Leikkausarpi voi siis aiheuttaa kehoon mm. tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja myös yllättävän kauas itse arvesta. Arpia kannattaa ja voidaan hoitaa jo heti tikkien poiston jälkeen, mutta vanhojakin arpia voidaan vielä hoitaa hyvin tuloksin. Arpien käsittelyssä pyritään vaikuttamaan pinnalliseen- ja syvään faskiaan. Leikkausarpien ihon tulisi olla yhtä liikkuvaa ja pehmeää kuin iho arven ympärillä ja muualla kehossa.

Nivelrikon aiheuttamat kivut ja nivelten jäykkyydet

Nivelrikkokivun hoidossa käytämme mm. manuaalisia hoitomenetelmiä sekä akupunktiota.

Astma ja hengitysongelmat

Hengitys on yksi tärkeimmistä terveyteemme vaikuttavista tekijöistä.

Sen häiriöt voivat ilmetä esimerkiksi rintakehän ja hartioiden kipuina, liiallisena hengästymisenä, pitkittyneenä yskänä, turvotuksina sekä väsymyksenä. Stressissä hengitys muuttuu helposti pinnalliseksi, mikä puolestaan ylläpitää elimistön ylirasitustilaa ja vahvistaa oireita.

Rintakehän yli 120 nivelen kuuluisi hengityksen aikana myötäillä keuhkojen ja pallean liikkeitä vapaasti liikkuen. Niiden toimintahäiriö voi tuntua pistävänä kipuna syvään hengitettäessä tai yskiessä. Pallea on tärkein hengityslihaksemme. Sen toiminnan häiriintyessä syvä ja rento hengitys tuntuu usein vaikealta ja rasituksessa tulee pistävää kipua kylkikaareen tai hartiaan.

Hengitysoireissa fysioterapeutti mobilisoi rintarangan, rintalastan ja kylkiluiden niveliä, käsittelee niihin kiinnittyviä lihaksia, faskioita ja palleaa sekä ohjaa oikeassa hengitystekniikassa. Stressin, astman ja allergioiden oireiden hoito on myös tehokas apu, vaikka se ei varsinaista oireen aiheuttajaa poistakaan.

Stressi

Stressi vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin ja toimintaan. Fysioterapeuttisen hoidon tarkoituksena on lievittää stressiä niin, ettei se yhdessä muiden elimistöä uhkaavien tekijöiden kanssa heikennä terveyttä.

Stressaantuneella ihmisellä voi olla esimerkiksi lisääntynyttä lihasjänteyttä, biomekaniikan häiriöitä sekä ongelmia asennonhallinnassa, joihin fysioterapeutti voi puuttua erilaisin hoitokeinoin. Lisäksi fysioterapeutti kiinnittää huomiota asiakkaan uneen ja ravitsemukseen. Tarkoituksena on saada koko keho voimaan paremmin ja edesauttaa yksilön kykyä palautua.

Aktiiviliikkujan fysioterapia

Tyypillisiä kipuja urheilijoille ja liikuntaa harrastaville ovat lihas- ja faskiakireydet, jännitykset sekä nivelten liikerajoitukset. Nivelten hyvä liikkuvuus, oikeat nivelten liikeradat, biomekaaniset liikemallit sekä hyvä lihastasapaino vähentävät urheiluvammoja. Tasapainoinen keho palautuu nopeammin harjoittelun jälkeen.

Fysioterapeuttinen hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti oireiden ja liiketestien perusteella. Liikuntaa aktiivisesti harrastavat hyötyvät kipuoireen hoidon jälkeen myös ennaltaehkäisevästä ja ylläpitävästä hoidosta. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa fysioterapialla voidaan nopeuttaa paranemisprosessia.

Hoidoissa käyttämiämme menetelmiä

Faskiakäsittelyt ja -manipulaatio®

Pinnallisen ja syvän faskiakudoksen käsittelyn tarkoituksena on lievittää lihaksiston jäykkyyttä ja myofaskiaalisia kiputiloja sekä parantaa rangan ja nivelten liikkuvuutta. Käsittelyjä voidaan tehdä erilaisten manuaalisten tekniikoiden avulla ja PhysioTouch-laitteella. Lue lisää!

Nivel- ja nikamakäsittelyt

Nivelten ja nikamien virheasentoja ja toimintahäiriöitä korjataan erilaisten manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikoiden avulla. Niillä lisätään nivelten liikelaajuutta, normalisoidaan liikkuvuutta, parannetaan toimintakykyä sekä lievitetään kipua.

Venytystekniikat

Venytystekniikoilla pyritään poistamaan erilaisia lihasjännityksiä sekä parantamaan sidekudosten normaalia liikkuvuutta.

Pehmytkudoskäsittelyt

Hieronnassa muokataan lihaskudosta mekaanisin keinoin. Sen tavoitteena on vilkastuttaa kudosten aineenvaihduntaa, laukaista lihasjännityksiä sekä helpottaa kipuja.

Kinesioteippaus ja 6D-teippaus

Kinesioteippausta käytetään kivunlievitykseen ja erilaisten liikemallien tai lihasten häiriötilojen parantamiseen.

Kinesioteippauksen pääajatuksena on tukea kehon omaa paranemisprosessia käyttämällä ainutlaatuista teippiä yhdessä erityisten teippaustekniikoiden kanssa.

Kinesioteippiä käytetään

 • Erilaisissa tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloissa
 • Nivelen liikerajoituksissa
 • Luksaatiossa, mm. nilkan nyrjähdys, patellan luksaatio
 • Niveltulehduksiin
 • Selkäongelmiin
 • Lihaskireyksiin
 • Iskiakseen
 • SI-nivelen ongelmiin
 • Päänsärkyyn ja migreeniin
 • Tennis- ja golfkyynärpäähän
 • Turvotukseen
 • Vammojen ennaltaehkäisyyn
 • Leikkausten ja vammojen jälkitiloihin
 • Urheiluvammoihin

Teippauksen vaikutusmekanismit

Kinesioteippauksen vaikutuksesta verenkierto lisääntyy hoidettavalla alueella sekä lymfajärjestelmä ja kivunlievitysjärjestelmä aktivoituvat. Lisäksi voidaan vaikuttaa lihastoiminnan normalisoitumiseen. Teippi on elastinen ja puuvillapintainen, hengittävä ja ohut kuin iho. Se kestää suihkun ja saunan sekä läpäisee hien. Teippi kestää iholla noin 3 päivää – jopa yli viikon. Teippauksesta saadaan yleensä välitön vaikutus, ja paraneminen edistyy vielä seuraavien 3–5 päivän aikana.

6D Tape kinesiologinen kahvateippi

6D Tape on fysio- ja lymfaterapiaan sekä aktiiviseen itsehoitoon tarkoitettu, kudosta mobilisoiva ainutlaatuinen kahvateippi. 6D Tape on suomalainen innovaatio.

Teipillä aktivoidaan kudosta kahvasta liikuttamalla eri suuntiin esim. nostamalla, pyörittämällä, kiertämällä, venyttämällä ja painamalla. Näin saadaan vaikutettua lymfajärjestelmään, verenkiertoon, faskioihin, lihaksiin ja niveliin rajoittamatta kuitenkaan niiden toimintaa. Se on loistava apu myös arpien hoidossa.

Terapeutin opastuksella asiakas voi jatkaa aktiivista hoitoa kotona nopeuttaen toipumista. Teipissä käytettävä Nitton ainutlaatuinen Stratagel-liimateknologia on ihoystävällinen, hypoallerginen, erittäin pitävä akryyliliima, joka ei sisällä lateksia. Myös teippi on Nitton valmistama ja 100 % puuvillaa. Se hengittää ja kestää suihkun, saunomisen ja uimisen.

Aktiivisten harjoitteiden ohjaaminen

Aktiiviset harjoitteet tukevat fysioterapeuttista kuntoutumista. Niitä harjoitellaan ensin yhdessä fysioterapeutin kanssa, ja asiakas saa itsenäisesti toteutettavan harjoitusohjelman mukaansa. Tarvittaessa käytämme P&P Fitness Centerin tiloja osoitteessa Eerikinkatu 5.

Ergonomiaohjaus

Ergonomiaohjauksessa asiakasta autetaan löytämään keholle parhaat liikunta- ja lepoasennot sekä korjataan mahdollisia virheasentoja.

Terveyskasvatus

Terveyskasvatuksessa käsitellään ihmisen terveyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten ruokavaliota, elintapoja ja liikuntatottumuksia niin yleisellä kuin yksilötasolla.

Footbic

Footbic on suomalaisen fysioterapeutin Atte Kärnän kehittämä harjoitusmuoto erilaisten jalkakipujen hoitoon (esim. laskeutunut jalkaholvi, vaivasenluu, kantakalvon tulehdus). Footbic sopii myös erinomaisesti esim. urheilijoille ja tanssijoille oheisharjoitteluksi.

Footbic-workshopissa opit Footbic-perusharjoitteet, joiden avulla pystyt kotona kuntouttamaan jalkojasi, vahvistamaan tasapainoasi sekä opettelemaan jalkaterien liikehallintaa.

Footbic-workshopiin kuuluu opastuksen lisäksi kaksi Footbic-kuntoutuspalloa ja ohjevihko. Workshopin jälkeen sinulla on kuntoutusohjelma välineineen erilaisten jalkakipujen kuntouttamiseen.

Ilmottautumiset ja tiedustelut minna.karvinen@axisfysio.fi

FasciaMethod

FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä kehonhuoltomenetelmä. FasciaMethod on kokonaisvaltaista toiminnallista liikkuvuus- ja liikehallintaharjoittelua, jonka tavoitteena on tasapainon, koordinaation ja liikkuvuuden paraneminen.

Axiksessa järjestämme FasciaMethod-kehonhuoltokursseja. Ota yhteyttä minna.karvinen@axisfysio.fi ja kysy lisää uusista kursseista, joita järjestämme säännöllisesti.

Tuotemyynti

Axis Oy tarjoaa laadukkaiden fysikaalisten hoitojen lisäksi tuotemyyntiä Turussa. Tuotteiden avulla hoitoja tai terapiaa voidaan jatkaa kotona parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Henkilökuntamme suosittelee sinulle tarvittavia välineitä ja opastaa niiden oikeaoppisessa käytössä.

Valikoimamme

Meillä on myynnissä mm. Tempurin, Unikulman ja Duqemin tyynyjä. Voit halutessasi sopia tyynyn tai Tempurin sijauspatjan koekäytöstä ennen ostopäätöstä.

Esimerkkejä myynnissä olevista muista tuotteista

 • Tempur-matkatyyny, Tempur transit -niskatyyny
 • Sissel-pilatespallo (26 cm) ja -pilatesrulla (90 cm)
 • Hierontapalloja
 • Vastuskuminahoja
 • Istuinkiila 5 cm
 • Tuki- ja hoitosukat (Repomen, Skywalk, Color4care)
 • Kinesioteipit (Rocktape, Bodytech)

Tule tutustumaan kattavaan valikoimaan liikkeeseemme!

Meiltä myös lahjakortit.

Ota yhteyttä!

tanja helaakoksi

Tanja Helaakoski
fysioterapeutti, osteopaatti (AMK)
p. (02) 533 2277

minna karvinen

Minna Karvinen
fysioterapeutti, osteopaatti (AMK)
p. (02) 533 2275

Jukka Suominen
fysioterapeutti, osteopaatti D.O.
p. 044 052 5711

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Rekisteriseloste