Fysioterapiaa Turussa

60 min alk. 73€ (lääkärin fysioterapialähetteellä kelan korvausosuus 8€)

Fysioterapian tarkoituksena on ylläpitää ja edistää ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja liikkuvuutta edistävä ohjaus ja neuvonta, erilaiset harjoitteet, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.  Axis Oy:n koulutetut fysioterapeuttit tarjoavat ammattitaitoista palvelua terveytesi edistämiseksi Turussa.

Yleisimpiä fysioterapialla hoitamiamme vaivoja

Päänsärky ja huimaus

Väsymys, niska- ja hartiaseudun lihaskireydet, vähäinen veden juominen tai pitkät ruokatauot aiheuttavat monille meistä toisinaan päänsärkyä.

Jos särkyä esiintyy usein, tulee sen syy selvittää.

Takaraivosta otsalle ja päälaelle säteilevä päänsärky johtuu usein niska- ja hartiaseudun sekä kallonpohjan lihasten jännityksistä. Tällaiselle päänsärylle voi altistaa mm. staattiset istuma-asennot, yläraajojen pitkäaikaiset kohoasennot, jatkuva silmien siristely sekä moniteholasien käyttö. Voimakas lihaskireys niskan, kaulan ja hartiaseudun lihaksistossa sekä kaularangan toimintahäiriöt ja kulumat voivat aiheuttaa myös huimausta. Toispuoleinen päänsärky ja siihen liittyvä pahoinvointi ja/tai näköhäiriöt (auraoireet) viittaavat puolestaan migreeni.

Fysioterapeutti kartoittaa asiakkaan kanssa päänsäryn taustatekijöitä huomioiden myös mahdollisten päähän ja yläniskaan kohdistuneiden vammojen vaikutukset oireisiin. Käsittelemme tarpeen mukaan rangan, niska- ja hartiaseudun lihakset sekä kallonpohjan.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävässä.

Sen katsotaan johtuvan sisäkorvan tasapainoelimessä väärään paikkaan joutuneista kiteistä/sakasta. Asentohuimaus provosoituu tyypillisimmillään makuulle mentäessä, makuulla päätä sivulle käännettäessä tai makuulta ylös noustessa. Huimaukseen liittyy usein myös pahoinvointia. Lääkkeisiin perustuvaa hoitoa ei hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ole, vaan hoito perustuu asentomanöövereihin (Korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri Tapani Rahko) jotka ovat yksinkertaisia makuulla suoritettavia liikesarjoja. Hoitoa edeltää lääkärin tai fysioterapeutin tekemä tutkimus, jolla määritellään hoidettava kaarikäytävä.

Niska- ja hartiaseudun kipu ja jäykkyystilat

Niska- ja hartiaseudun ongelmat ovat nykyään erittäin yleisiä ja johtuvat suurelta osin staattisista tai liian kuormittavista työasennoista.

Niska- ja hartiaseudun ongelmat ovat nykyään erittäin yleisiä ja johtuvat suurelta osin staattisista tai liian kuormittavista työasennoista. Näistä hyviä esimerkkejä ovat päätetyöskentely ja työt, joissa yläraajat ovat jatkuvasti hartialinjan yläpuolella. Stressi usein pahentaa oireilua ja voi olla myös yksi syy niska- ja hartiaseudun kiputiloihin. Hartiaseudun jännityksiin liittyy usein myös päänsärkyä ja sormien puutumis- tai säteilyoireita. Niskan retkahdusvammat (Whiplash) aiheuttaa toisinaan hyvinkin voimakkaita niskakipuja ja päänsärkyjä.

Fysioterapeutin tekemä niska- ja hartiaseudun tutkiminen sisältää tyypillisesti ryhdin kartoituksen, kaula- ja rintarangan liikkuvuuden arvioinnin, pehmytkudosten tunnustelun ja erilaisia testejä, joilla pyritään löytämään esimerkiksi välilevy ja/tai hermojuuriaukkoperäiset ongelmat. Hoito rakentuu yksilöllisesti löydösten mukaan. Hoidettavina alueina ovat tavallisesti rinta- ja kaularanka sekä niskan, hartioiden ja kallonpohjan lihakset ja faskiat. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjeistaa ergonomiassa ja antaa kotiin harjoitteita tai ohjeita.

Hermojen pinteet ja ärsytystilat

Päivitetään

Ryhtivirheen aiheuttamat kiputilat

Päivitetään

Olkapään kiputilat

Olkapäävaivojen määrä kasvaa yleensä iän myötä kudosten rakenteiden muuttuessa.

Olkapää voi oireilla myös toistuvien hartialinjan yläpuolelle suuntautuvien liikkeiden ja staattisen rasituksen sekä tietysti traumojen myötä.

Yleisin oire on pääsääntöisesti lihas- tai jänneperäinen paikallinen kivun tunne. Tyypillisin sairaus on kiertäjäkalvosinoireyhtymä, jonka oireilu johtuu joko olkanivelen väljyydestä, ahtaudesta tai lihaksen/jänteen repeämästä. Paikallinen kipu voi johtua myös hartiarenkaan nivelten kulumasta ja tulehduksesta tai olkapääalueen paikallisesta hermopinteestä. Olkapään alueella voi tuntua myös säteilevää, pistelevää, puuduttavaa tai jomottavaa oireilua, mikä voi kertoa verenkierto, hermo tai sisäelinperäisestä vaivasta.

Fysioterapeutin tutkiminen sisältää yleensä olkapään ja rangan liiketestauksia, hartiarenkaan toiminnan havainnointia ja jänteiden, lihasten ja ligamenttien tunnustelua. Hoidon tavoitteena on kivun vähentämisen ja liikelaajuuden palauttamisen lisäksi pyrkiä estämään oireiden kroonistuminen. Hoidettavia alueita ovat yleensä olkapään ja hartiarenkaan pehmytkudokset sekä rinta ja kaularanka. Tarvittaessa ohjataan hartiarenkaan toimintaa parantavia harjoitteita, kuten lapaluun asennon kontrolliharjoitteita.

Kyynärpään, ranteen ja käden kiputilat

Rasitusperäiset ongelmat ovat yleisiä yläraajan vaivoja varsinkin työikäisillä. Ne vaikuttavat laajasti toimintakykyymme.

Yleisimpiä rasitusperäisiä ongelmia ovat epikondyliitit (tennis ja golfkyynärpää), jännetuppitulehdukset ja rannekanavaoireyhtymä. Käsien puutumisoireet, nivelrikosta johtuvat kivut ja säryt sekä erilaiset murtumien jälkitilat ovat myös yleisiä oireita.

Koska syitä oireiden takana voi olla monia (mm. TOS eli niskahartiaseudun yläaukeaman ahtaus, kaularangan ahtaus, hermopinteet, lihaskireydet), fysioterapeutti tutkii koko yläraajan toimintaketjun, nivelten liikkuvuuden, tunnustelee lihas ja faskiakireydet ja testaa tarvittaessa lihasvoiman, refleksit sekä ihotunnon.

Fysioterapeutin hoito määräytyy oireiden ja löydösten mukaan yksilöllisesti. Rasituksen vähentäminen paranemisprosessin aikana on myös tärkeää, jotta päästään hyvään lopputulokseen.

Rintarangan ja rintakehän kivut, lapojen välinen kipu

Lapaluiden välinen yläselkäkipu on hyvin tyypillinen vaiva, jonka taustalla on usein toimintahäiriö rintarangan pikkunivelessä, ns.”fasettilukko”, tai rintarangan ja kylkiluun välisessä nivelessä.

Kipu voi tuntua paikallisena pistävänä tunteena aivan rangan vieressä, se voi säteillä kohti kylkiä tai läpi rinnan puolelle etenkin syvässä sisäänhengityksessä. Lapojen välinen alue on myös kaularangan säteilykipualuetta eli syy voi löytyä sieltäkin. Lisäksi närästys ja ruokatorven ärsytys voivat tuntua kipuna keskellä yläselkää. Fysioterapeutti hoitaa rankaa mobilisaatiolla ja/tai manuaalisella traktiolla sekä vähentää fasettinivelen ympärille syntynyttä lihas ja faskiakireyttä erilaisilla pehmytkudostekniikoilla. Nivelen toimintahäiriö uusiutuu kuitenkin herkästi, jos sen taustatekijöihin ei vaikuteta. Yläselkä ja lapojen välinen alue ylikuormittuu herkästi mm. huonossa istumaasennossa, käsillä työskenneltäessä tai kannettaessa raskaita taakkoja, jos lapaluiden tukilihasten kannatus on heikko. Myös rinnan ja kaulan faskioiden kireys liittyy yleisesti oireeseen. Tällöin fysioterapeutti antaa käsittelyn lisäksi ohjeita asennonhallintaan ja tukilihasten vahvistamiseen sekä faskioiden avaamiseen.

Astma ja hengitysongelmat

Hengitys on yksi tärkeimmistä terveyteemme vaikuttavista tekijöistä.

Sen häiriöt voivat ilmentyä esimerkiksi rintakehän ja hartioiden kipuina, liiallisena hengästymisenä, pitkittyneenä yskänä, turvotuksina ja väsymyksenä. Stressissä hengitys muuttuu helposti pinnalliseksi, mikä puolestaan ylläpitää elimistön ylirasitustilaa ja vahvistaa oireita.

Rintakehän yli 120 nivelen kuuluisi hengityksen aikana myötäillä keuhkojen ja pallean liikkeitä vapaasti liikkuen. Niiden toimintahäiriö voi tuntua pistävänä kipuna syvään hengitettäessä tai yskiessä. Pallea on tärkein hengityslihaksemme. Sen toiminnan häiriintyessä syvä ja rento hengitys tuntuu usein vaikealta ja rasituksessa tulee pistävää kipua kylkikaareen tai hartiaan.

Hengitysoireissa fysioterapeutti mobilisoi rintarangan, rintalastan ja kylkiluiden niveliä, käsittelee niihin kiinnittyviä lihaksia, faskioita ja palleaa sekä ohjaa oikeassa hengitystekniikassa. Stressin sekä astman ja allergioiden oireisiin hoidosta on myös tehokas apu, vaikka ei varsinaista oireen aiheuttajaa poistakaan.

Alaselkäkipu ja iskias

Alaselkäkivut ovat yleinen vaiva, joista iso osa ihmisistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä.

Syytä kipuun ei aina löydetä, mutta suurin osa alaselkäkivuista paranee itsestään muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Kipu voi olla jomottavaa, terävää, pinnallista tai syvemmällä kudoksessa olevaa. Pitkittyneen kivun syy tulisi aina selvittää ja saada apua kivun hoitoon, jotta ihmisen toimintakyky saataisiin palautettua.

Syitä alaselkäkipuun on monia. Äkillinen liike yleensä noston tai kiertoliikkeen yhteydessä voi aiheuttaa lihasspasmin tai välilevyvaurion. Myös rasitus ja kulumaperäiset kivut ovat yleisiä. Näiden lisäksi alaselkäkipua voivat aiheuttaa nivelsairaudet kuten reuma, lihasepätasapaino, staattiset ja yksipuoliset työasennot, voimakkaat liikuntasuoritukset, stressi, ylipaino ja suolistonhäiriöt. Alaselkäkipuun voi liittyä myös alaraajaoireita kuten puutumista, pistelyä ja tunnottomuutta, jolloin puhutaan iskias oireista.

Alaselkäkipua tutkiessa fysioterapeutti tarkastelee vartalon alueen lihasten ja faskioiden sekä selkärangan nivelten toiminta. Akuutissa alaselkäkivun hoidossa tavoitteena on vähentää kipua kevyillä ja hienovaraisilla tekniikoilla. Kroonisessa alaselkäkivun hoidossa kivun lievittämisen lisäksi tavoitteena on selvittää myös oireiden syy sekä vaikuttaa kehossa tapahtuneisiin kivun aiheuttamiin muutoksiin. Yksilöllinen fysioterapeuttinen hoito määräytyy aina oireiden ja löydösten mukaan.

Välilevyperäiset ongelmat

Päivitetään

Raskauden ajan selkävaivat

Päivitetään

Lonkan ja lantion vaivat

Lantion tarkoituksena on muodostaa perusta selkärangan liikkuvuudelle ja asennolle/ryhdille sekä hyvälle alaraajojen linjaukselle.

Lantion virheasennot voivat aiheuttaa kipuja alaselkään, nivusen seutuun, SI-niveleen tai koko selkärankaan.  Säteilykipu pakaraan, takareiteen ja jalkaterään voi myös johtua lantion ongelmista.

Oireina lonkkanivelessä on usein kipu ja liikerajoitus. Lonkkanivelen kuluma on yleinen kivun ja liikerajoituksen aiheuttaja, joka on yleisempää vanhemmilla ihmisillä. Alaraajojen ja ryhtilihasten lihasepätasapaino ja alaraajojen linjausvirheet voivat aiheuttaa vääränlaista kuormitusta lantion ja lonkan seutuun aiheuttaen kipuja. Kaiken ikäiset ihmiset voivat kärsiä lantion ja lonkan alueen kivuista. Kivut ovat yleisiä mm. kaatumistapaturmien yhteydessä, ikäihmisillä, raskaana olevilla tai esimerkiksi urheilijoilla kuten jääkiekkoilijoilla, voimistelijoilla ja tanssijoilla.

Fysioterapeutin tutkiessa asiakasta hän ottaa huomioon koko alaraajan ja sen nivelten toiminnan sekä tutkii lantion asennon ja liikkuvuuden sekä koko alueen lihas ja faskiaperäiset liikerajoitukset. Lantion alueen kivuissa on tärkeää tasapainottaa koko kehoa, jolloin hoito kohdistetaan myös oireettomalle puolelle sekä oireettomiin kudoksiin.

Polven, nilkan ja jalkaterän vaivat

Jalkojemme päällä on koko kehon paino, jonka takia liikkuessamme nilkkoihin ja polviin kohdistuu paljon voimia ja vääntöjä.

Urheillessa nämä voimat ja väännöt kasvavat merkittävästi, ja näin ollen alueen traumat, kiputilat ja jäykkyydet ovat urheilijoilla yleisiä.  Kulumaoireet ja niiden aiheuttamat turvotukset ja kivut polvessa ovat myös yleisiä varsinkin ikäihmisillä. Polven ja nilkan toimintahäiriöt ja kivut voivat aiheuttaa myös esimerkiksi lonkka ja/tai alaselkäkipuja.

Polvea ja nilkkaa fysioterapeuttisesti tutkittaessa otetaan huomioon koko alaraajan toiminta, nivelten liikkuvuus, lihas- ja faskiakireydet sekä nivelsiteiden kunto. Vääränlainen kuormitus on yleensä pitkäaikaisten kipujen taustalla. Fysioterapeuttisen hoidon tavoitteena on vähentää turvotusta ja kipua sekä palauttaa nivelen normaali liikelaajuus sekä vähentää lihas- ja faskiakireyksiä. Alaraajan linjauksia ja hallintaa voidaan parantaa myös yksilöllisillä harjoitteilla, joiden tavoitteena on ehkäistä vaivan uusiutuminen.

Leikkausten jälkitilat

Leikkausten jälkeisessä kuntoutumisessa on ensisijaisen tärkeää turvotuksen ja kivun lievitys sekä harjoitteiden avulla lihasvoiman ja linjausten/liikeratojen parantaminen.

Asianmukainen fysioterapeuttinen hoito ja kuntoutus nopeuttaa paranemista leikkauksesta. Lue tästä lisää. 

Aktiiviliikkujan hoito ja urheilufysioterapia

Liikunta kuormittaa kehoamme monin eri tavoin.

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn aikaansaamiseksi on kehon eri osa-alueiden yhteistoiminnan oltava kunnossa. Pienikin toimintahäiriö ohjaa virheellisiin liikemalleihin, jonka seurauksena kehoon kohdistuva kuormitus on epätasaista ja aiheuttaa kiputiloja. Tyypillisiä kipuja liikuntaa harrastaville sekä urheilijoille ovat lihas- ja faskiakireydet ja jännitykset sekä nivelten liikerajoitukset. Nivelten hyvä liikkuvuus, oikeat nivelten liikeradat ja biomekaaniset liikemallit sekä hyvä lihastasapaino vähentävät urheiluvammoja. Tasapainoinen keho palautuu myös nopeammin harjoittelun jälkeen. Dynaamisen ultraäänikuvantamisen avulla päästään kiinni toimintakykyä häiritseviin liikemalleihin ja terapia  voidaan kohdistaa tarkasti juuri haluttuihin rakenteisiin.

Fysioterapeuttinen hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti oireiden ja liiketestien perusteella. Liikuntaa aktiivisesti harrastavat hyötyvät kipuoireen hoidon jälkeen myös ennaltaehkäisevästä ja ylläpitävästä hoidosta. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa fysioterapialla voidaan nopeuttaa paranemisprosessia. Aktiiviurheilijan kuntoutuksessa työskentelemme yhteistyössä urheilijan valmentajan ja lääkärin kanssa.     

Urheilufysioterapiassa etsitään keinot optimoida urheilijan suorituskyky lajianalyysiä hyödyntäen. Vammojen ennaltaehkäisyyn tähtäävät lihastasapaino- ja toimintakykykartoitukset sekä korjaavat interventiot kuuluvat huippu-urheilijan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Vammautumistilanteissa yhteistyö urheilulääkäreiden kanssa varmistaa kudosvamman paranemisen ja paluun urheiluun mahdollisimman ripeästi. Kuntoutuksessa huomioidaan aina lajin kuormitusbiomekaniikka parhaan terapiavasteen aikaansaamiseksi.  Nuoren urheilijan kohdalla mm. kasvun aiheuttamien fysiologisten muutosten huomioiminen harjoittelussa  varmistaa olympiakomitean tavoitteen toteutumisen: mahdollisimman paljon terveitä harjoitus- ja kilpailupäiviä urheilijan arkeen.

Nivelrikon aiheuttamat kivut ja nivelten jäykkyydet

Nivelrikkokivun hoidossa käytämme mm. manuaalisia hoitomenetelmiä sekä akupunktiota.

Stressi

Stressi vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin ja toimintaan.

Se on hyvin fyysinen tila, mutta vaikuttaa myös voimakkaasti ajatteluun ja tunteisiin. Haastavissa tilanteissa stressireaktiot aktivoivat elimistön toimintavalmiiksi. Nämä reaktiot ovat tarpeellisia esimerkiksi työelämän haasteissa, mutta haasteiden pitkittyessä stressiä voi olla vaikea katkaista, jolloin keho ei pääse palautumaan. Pitkään jatkunut stressi voi johtaa ylikuormitukseen ja myötävaikuttaa sairauksien syntymiseen.

Fysioterapeuttisen hoidon tarkoituksena on lievittää stressiä niin, ettei se yhdessä muiden elimistöä uhkaavien tekijöiden kanssa heikennä terveyttä. Stressaantuneella ihmisellä voi olla esimerkiksi lisääntynyttä lihasjänteyttä, biomekaniikan häiriöitä ja ongelmia asennonhallinnassa, joihin fysioterapeutti voi puuttua erilaisin hoitokeinoin. Fysioterapeutti kiinnittää huomiota näiden lisäksi asiakkaan uneen ja ravitsemukseen. Tarkoituksena on saada koko keho voimaan paremmin ja edesauttaa yksilön kykyä palautua.

 Traumaattiset pää- ja niskavammat

Aivotärähdyksellä tarkoitetaan päähän kohdistuneen iskun aiheuttamia ohimeneviä oireita. Aivotärähdys on ohimenevä tila, joka ei näy magneetti- tai tietokonetomografiakuvantamisissa. Päähän kohdistuneen iskun suunta ja ulkoisen voiman suuruus vaikuttavat oirekirjoon ja oireiden kestoon. Aivotärähdyksia tapahtuu urheilussa, harrastuksissa, liikenteessä, työ- ja kouluelämässä.

Aivotärähdyksestä toipuu yleensä muutaman viikon kuluessa. Joskus oireet "jäävät päälle" ja paluu työhön tai harrastuksiin hidastuu. Näissä tapauksissa työskentely päävammoihin erikoistuneen neurologin ja fysioterapeutin kanssa on välttämätöntä toimintakyvyn palauttamiseksi.

Urheilijan aivotärähdyksen arviointi ja kuntoutus vaatii erityisosaamista, jotta paluu lajin pariin olisi paitsi turvallista, myös mahdollisimman ripeää. Kontaktiurheilussa saaduista päävammoista suuri osa on yläniskavammoja, joissa oireet voivat olla hyvinkin voimakkaita ja invalidisoivia. Huolellinen kliininen tukimus ja lajin erityispiirteet huomioonottava kuntoutus yhteistyössä urheilulääkäreiden ja neurologien kanssa varmistaa turvallisen paluun urheiluun. Niskavammojen kuntoutuksessa asiakas hyötyy osteopatian ja urheilufysioterapian ammattilaisten saumattomasta yhteistyöstä. Tarkoituksenmukaisella alkuvaiheen kuntoutuksella vältetään oireiden pitkittyminen ja kuntoutumisen komplisoituminen.

Hoidoissa käytämme eri menetelmiä, kuten

Faskiakäsittelyjä, faskiamanipulaatiota®

Pinnallisen ja syvän faskiakudoksen käsittelyn tarkoituksena on lievittää lihaksiston jäykkyyttä ja myofaskiaalisia kiputiloja sekä parantaa rangan ja nivelten liikkuvuutta. Käsittelyjä voidaan tehdä erilaisten manuaalisten tekniikoiden avulla ja PhysioTouch -laitteella. Lue lisää!

Nivel- ja nikamakäsittelyjä

Nivelten ja nikamien virheasentoja ja toimintahäiriöitä korjataan erilaisten manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikoiden avulla, joilla lisätään nivelten liikelaajuutta, normalisoidaan niiden liikkuvuutta, parannetaan toimintakykyä ja lievitetään kipua.

Venytystekniikoita

Venytystekniikoilla fysioterapiassa pyritään poistamaan erilaisia lihasjännityksiä ja parantamaan sidekudosten normaalia liikkuvuutta.

Pehmytkudoskäsittelyä

Hieronnassa muokataan lihaskudosta mekaanisin keinoin tavoitteena vilkastuttaa kudosten aineenvaihduntaa, laukaista lihasjännityksiä ja helpottaa kipuja.

Active Release Tekniikka

Sitkeiden rasitusperäisten vammojen ja ylikuormitustilojen hoidossa saadaan nopeita ja hyviä tuloksia patentoidun Active Release tekniikan (ART) avulla. Menetelmällä hoidetaan lihas-, jänne-, ligamentti-, faskia- ja hermoperäisiä ongelmia. Yhdysvalloissa menetelmää käytetään laajasti ammattiurheilussa (mm. NHL, NFL). Esimerkiksi Teemu Selänne ja Jussi Jokinen ovat pitäneet itsensä pelikunnossa ART:n avulla.

Active Release Terapiassa vapautetaan ja korjataan arpeutunutta ja kiinnikkeistä kudosta. Hoito-otteiden ja liikesuuntien tarkan anatomisen kohdistamisen avulla päästään käsittelemään arpeutunutta ja kiinnikkeistä, liikettä rajoittavaa kudosta. Active Release Tekniikka on nimensä mukaisesti aktiivista, biomekaanista terapiaa, johon asiakas osallistuu tuottamalla liikettä käsiteltävässä lihaksessa. Terapialla saadaan tuloksia nopeasti, eikä pitkiä hoitojaksoja yleensä tarvita.

Kinesioteippausta

Kinesioteippausta käytetään kivunlievitykseen sekä erilaisten liikemallien tai lihasten häiriötilojen parantamiseen. Lue lisää!

Akupunktiota

Akupunktio on lääkkeetön kivunhoitomenetelmä, jonka hyödyistä tietyissä tuki- ja liikuntaelinkivuissa on tieteellistä näyttöä. Teemme länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktiota. Lue lisää!

Aktiivisten harjoitteiden ohjaamista

Aktiiviset harjoitteet tukevat fysioterapeuttista kuntoutumista. Niitä harjoitellaan ensin yhdessä fysioterapeutin kanssa, ja asiakas saa itsenäisesti toteutettavan harjoitusohjelman mukaansa. Tarpeen mukaan käytetään P&P Fitness Centerin tiloja osoitteessa Eerikinkatu 5.

Ergonomiaohjausta

Ergonomiaohjauksessa autetaan asiakasta löytämään keholle parhaat liikunta- ja lepoasennot sekä korjataan mahdollisia virheasentoja.

Terveyskasvatusta

Terveyskasvatuksessa käsitellään ihmisen terveyteen vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi ruokavaliota, elintapoja, ja liikuntatottumuksia niin yleisellä kuin yksilötasolla.

Mulligan-konseptia

Brian Mulliganin kehittämä mobilisaatiomenetelmä, johon yhdistyy asiakkaan itse suorittama liike. Tarkoituksena lisätä rangan sekä nivelten liikkuvuutta sekä vähentää/poistaa kipua.

Mc-Kenzie-menetelmää

Robin McKenzien kehittämä menetelmä, jossa hoidetaan välilevyistä johtuvaa hermoärsytystä ja liikerajoitusta. McKenzie on itsehoitomenetelmä, joka perustuu kivun ja oireiden käyttäytymiseen. Asiakkaalle suunnitellaan ja ohjataan hoito-ohjelma, jota hän toteuttaa fysioterapeutin ohjauksessa sekä itsenäisesti kotona. Asennoilla ja toistoliikkeillä pyritään vaikuttamaan välilevyyn ja näin vähentämään painetta kipua aistivilta kudoksilta. Oireen, kivun käyttäytyminen on useimmiten hoitoa ohjaava tieto.

Fysioterapia

Suosittele meitä

Olemme SoMessa:

  • Facebook