Osteopatia - ammattitaitoista hoitoa Turusta

60 min alk. 73€

Osteopatia on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten ongelmien ja kiputilojen manuaalisen tutkimisen ja -hoidon sekä ennaltaehkäisyn erikoisala. Osteopatiassa pyritään löytämään yhteys tuki- ja liikuntaelimistön sekä muiden elinjärjestelmien ongelmien ja toimintahäiriöiden välillä. Ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttavat kaikkeen. Hoito perustuu kliiniseen tutkimukseen ja manuaaliseen diagnostiikkaan ja ottaa huomioon mm. verenkierron, hermoston, lihaksiston, sisäelimet sekä ihmisen henkisen olemuksen ja elämäntilanteen. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan terveyttä sekä parantaa hänen toimintakykyään.

Yleisimpiä osteopatialla hoitamiamme vaivoja

Päänsärky, huimaus ja purentaongelmat

Väsymys, niska-hartiaseudun lihaskireydet, vähäinen veden juominen tai pitkät ruokatauot aiheuttavat monille meistä toisinaan päänsärkyä.

Jos särkyä esiintyy usein, tulee sen syy selvittää.

Takaraivosta otsalle ja päälaelle säteilevä päänsärky johtuu usein niska- ja hartiaseudun sekä kallonpohjan lihasten jännityksistä. Tällaiselle päänsärylle voi altistaa mm. staattiset istuma-asennot, yläraajojen pitkäaikaiset kohoasennot, jatkuva silmien siristely sekä moniteholasien käyttö. Voimakas lihaskireys niskan, kaulan ja hartiaseudun lihaksistossa sekä kaularangan toimintahäiriöt ja kulumat voivat aiheuttaa myös huimausta.  Toispuoleinen päänsärky ja siihen liittyvä pahoinvointi ja/tai näköhäiriöt (auraoireet) viittaavat puolestaan migreeni. Hampaiden narskuttelu ja yhteen pureminen liittyvät usein stressiin ja tapahtuvat unessa tai tiedostamatta. Niistä johtuva päänsärky esiintyy yleensä heti aamulla ja tuntuu otsalla ja ohimoilla pantamaisena päänsärkynä, poskien arkuutena ja leukanivelten kipuina.

Osteopaatti kartoittaa asiakkaan kanssa päänsäryn taustatekijöitä huomioiden myös mahdollisten päähän ja yläniskaan kohdistuneiden vammojen vaikutukset oireisiin. Käsittelemme tarpeen mukaan rangan, niska- ja hartiaseudun lihakset, kallonpohjan, kallon suturat ja faskiat sekä purentalihakset ja leukanivelet. Toisinaan pään asennon korjaus ja jännitysten helpottaminen lähtee paljon kauempaa, jopa jalkaterien asennon korjaamisesta asti. Tärkeässä osassa osteopaattista päänsäryn hoitoa on hermoston ja nestekierron toiminnan huomioiminen.

Stressi

Stressi vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin ja toimintaan.

Se on hyvin fyysinen tila, mutta vaikuttaa myös voimakkaasti ajatteluun ja tunteisiin. Haastavissa tilanteissa stressireaktiot aktivoivat elimistön toimintavalmiiksi. Nämä reaktiot ovat tarpeellisia esimerkiksi työelämän haasteissa, mutta haasteiden pitkittyessä stressiä voi olla vaikea katkaista, jolloin keho ei pääse palautumaan. Pitkään jatkunut stressi voi johtaa ylikuormitukseen ja myötävaikuttaa sairauksien syntymiseen.

Osteopaattisen hoidon tarkoituksena on lievittää stressiä niin, ettei se yhdessä muiden elimistöä uhkaavien tekijöiden kanssa heikennä terveyttä. Stressaantuneella ihmisellä voi olla esimerkiksi lisääntynyttä lihasjänteyttä, biomekaniikan häiriöitä ja ongelmia asennonhallinnassa, joihin osteopaatti voi puuttua erilaisin hoitokeinoin. Myös ylikierroksilla käyvää autonomista hermostoa voidaan pehmein tekniikoin rauhoittaa. Osteopaatti kiinnittää huomiota näiden lisäksi asiakkaan uneen ja ravitsemukseen. Tarkoituksena on saada koko keho voimaan paremmin ja edesauttaa yksilön kykyä palautua.

Niska- ja hartiaseudun vaivat

Niska- ja hartiaseudun ongelmat ovat nykyään erittäin yleisiä ja johtuvat suurelta osin staattisista tai liian kuormittavista työasennoista.

Näistä hyviä esimerkkejä ovat päätetyöskentely ja työt, joissa yläraajat ovat jatkuvasti hartialinjan yläpuolella. Stressi usein pahentaa oireilua ja voi olla myös yksi syy niska- ja hartiaseudun kiputiloihin. Hartiaseudun jännityksiin liittyy usein myös päänsärkyä ja sormien puutumis- ja säteilyoireita. Niskan retkahdusvammat (Whiplash) aiheuttaa toisinaan hyvinkin voimakkaita niskakipuja ja päänsärkyjä.

Osteopaatin tekemä niska- ja hartiaseudun tutkiminen sisältää tyypillisesti ryhdin kartoituksen, kaula- ja rintarangan liikkuvuuden arvioinnin, pehmytkudosten tunnustelun ja erilaisia testejä, joilla pyritään löytämään esimerkiksi välilevy ja/tai hermojuuriaukkoperäiset ongelmat. Hoito rakentuu yksilöllisesti löydösten mukaan. Hoidettavina alueina ovat tavallisesti rinta- ja kaularanka sekä niskan, hartioiden ja kallonpohjan lihakset ja faskiat. Osteopaatti kiinnittää huomiota myös hengitykseen, koska pinnallinen hengitys lisää hartioiden jännittyneisyyttä ja vaikuttaa alueen toimintaan. Myös maksa ja pallea heijastelevat kipua hartiaseutuun. Tarvittaessa osteopaatti ohjeistaa ergonomiassa ja antaa kotiin harjoitteita tai ohjeita.

Hermojen pinteet ja ärsytystilat

Päivitetään.

Ryhtivirheen aiheuttamat kiputilat

Päivitetään.

Olkapään vaivat

Olkapäävaivojen määrä kasvaa yleensä iän myötä kudosten rakenteiden muuttuessa.

Olkapää voi oireilla myös toistuvien hartialinjan yläpuolelle suuntautuvien liikkeiden ja staattisen rasituksen sekä tietysti traumojen myötä.

Yleisin oire on pääsääntöisesti lihas- tai jänneperäinen paikallinen kivun tunne. Tyypillisin sairaus on kiertäjäkalvosinoireyhtymä, jonka oireilu johtuu joko olkanivelen väljyydestä, ahtaudesta tai lihaksen/jänteen osittaisesta tai täydellisestä repeämästä. Paikallinen kipu voi johtua myös hartiarenkaan nivelien kulumasta ja tulehduksesta tai olkapääalueen paikallisesta hermopinteestä. Olkapään alueella voi tuntua myös säteilevää, pistelevää, puuduttavaa tai jomottavaa oireilua, mikä voi kertoa verenkierto-, hermo- tai sisäelinperäisestä vaivasta.

Osteopaatin tekemä tutkimus sisältää yleensä olkapään, rangan ja kylkiluiden liiketestauksia, hartiakaaren toiminnan havainnointia ja jänteiden, lihasten ja ligamenttien tunnustelua. Osteopaattisen hoidon tavoitteena on kivun vähentämisen ja liikelaajuuden palauttamisen lisäksi pyrkiä estämään oireiden kroonistuminen. Hoidettavia alueita ovat yleensä olkapään ja hartiarenkaan pehmytkudokset, rinta ja kaularanka sekä kylkiluut. Tarvittaessa osteopaatti ohjaa hartiarenkaan toimintaa parantavia harjoitteita, kuten lapaluun asennon kontrolliharjoitteita.

Rintarangan ja rintakehän kivut, lapojen välinen kipu

Lapaluiden välinen yläselkäkipu on hyvin tyypillinen vaiva, jonka taustalla on usein toimintahäiriö rintarangan pikkunivelessä, ns. ”fasettilukko”, tai rintarangan ja kylkiluun välisessä nivelessä.

Kipu voi tuntua paikallisena pistävänä tunteena aivan rangan vieressä, se voi säteillä kohti kylkiä tai läpi rinnan puolelle etenkin syvässä sisäänhengityksessä. Lapojen välinen alue on myös kaularangan säteilykipualuetta eli syy voi löytyä sieltäkin. Lisäksi närästys ja ruokatorven ärsytys voivat tuntua kipuna keskellä yläselkää. ”Nikamalukko” on nopea hoitaa osteopaattisilla hoitokeinoilla ja yksikin hoitokerta voi riittää oireiden poistamiseen. Nivelen toimintahäiriö uusiutuu kuitenkin herkästi, jos sen taustatekijöihin ei vaikuteta. Yläselkä ja lapojen välinen alue ylikuormittuu herkästi mm. huonossa istuma-asennossa, käsillä työskenneltäessä tai kannettaessa raskaita taakkoja, jos lapaluiden tukilihasten kannatus on heikko. Myös rinnan ja kaulan faskioiden kireys liittyy yleisesti oireeseen. Tällöin osteopaatti antaa käsittelyn lisäksi ohjeita asennonhallintaan ja tukilihasten vahvistamiseen sekä faskioiden avaamiseen.

Hengitysoireet ja astma

Hengitys on yksi tärkeimmistä terveyteemme vaikuttavista tekijöistä.

Sen häiriöt voivat ilmentyä esimerkiksi rintakehän ja hartioiden kipuina, liiallisena hengästymisenä, pitkittyneenä yskänä, turvotuksina ja väsymyksenä. Stressissä hengitys muuttuu helposti pinnalliseksi, mikä puolestaan ylläpitää elimistön ylirasitustilaa ja vahvistaa oireita.

Rintakehän yli 120 nivelen kuuluisi hengityksen aikana myötäillä keuhkojen ja pallean liikkeitä vapaasti liikkuen. Niiden toimintahäiriö voi tuntua pistävänä kipuna syvään hengitettäessä tai yskiessä. Pallea on tärkein hengityslihaksemme. Sen toiminnan häiriintyessä syvä ja rento hengitys tuntuu usein vaikealta ja rasituksessa tulee pistävää kipua kylkikaareen tai hartiaan.

Hengitysoireissa osteopaatti hoitaa rintarangan, rintalastan ja kylkiluiden niveliä, niihin kiinnittyviä lihaksia, faskioita ja palleaa sekä huomioi hengitystä säätelevän autonomisen hermoston toiminnan käsittelemällä kaularankaa ja kallonpohjaa. Hoito koetaan yleensä hyvin rentouttavana. Stressin sekä astman ja allergioiden oireisiin hoidosta on myös tehokas apu, vaikka ei varsinaista oireen aiheuttajaa poistakaan.

Kyynärpään, ranteen ja käden vaivat

Rasitusperäiset ongelmat ovat yleisiä yläraajan vaivoja varsinkin työikäisillä.

Ne vaikuttavat laajasti toimintakykyymme.  Yleisimpiä rasitusperäisiä ongelmia ovat epikondyliitit (tennis ja golfkyynärpää), jännetuppitulehdukset ja rannekanavaoireyhtymä. Käsien puutumisoireet, nivelrikosta johtuvat kivut ja säryt sekä erilaiset murtumien jälkitilat ovat myös yleisiä oireita.

Koska syitä oireiden takana voi olla monia (mm. TOS eli niska- ja hartiaseudun yläaukeaman ahtaus, kaularangan ahtaus, hermopinteet, lihaskireydet), osteopaatti tutkii koko yläraajan toimintaketjun, nivelten liikkuvuuden, tunnustelee lihas ja faskiakireydet ja testaa tarvittaessa lihasvoiman, refleksit sekä ihotunnon.

Osteopaattinen hoito määräytyy oireiden ja löydösten mukaan yksilöllisesti. Rasituksen vähentäminen paranemisprosessin aikana on myös tärkeää, jotta päästään hyvään lopputulokseen.

Ruuansulatusvaivat

Toiminnalliset vatsavaivat kuten vatsakivut, vatsan turvotus, ummetus ja ripuli ovat yleisiä ja niitä lisäävät mm. stressi ja epäsäännölliset ruokailutottumukset.

Ruoansulatushäiriöiden oireisiin voidaan tuoda helpotusta osteopaattisilla tekniikoilla. Ostopaattisilla tekniikoilla pyritään rentouttamaan pallean, lantion ja vatsan alueen faskiaalisia jännityksiä, sekä käsittelemään selkärangasta ruoansulatuselimistön hermotusalueita. Oireiden hoidossa on myös tärkeää kiinnittää huomiota ruokailutottumuksiin, ravintoon ja stressinhallintaan.

Alaselkäkipu ja iskias

Alaselkäkivut ovat yleinen vaiva, joista iso osa ihmisistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä.

Syytä kipuun ei aina löydetä, mutta suurin osa alaselkäkivuista paranee itsestään muutamassa viikossa tai kuukaudessa. Kipu voi olla jomottavaa, terävää, pinnallista tai syvemmällä kudoksessa olevaa. Pitkittyneen kivun syy tulisi aina selvittää ja saada apua kivun hoitoon, jotta ihmisen toimintakyky saataisiin palautettua.

Syitä alaselkäkipuun on monia. Äkillinen liike yleensä noston tai kiertoliikkeen yhteydessä voi aiheuttaa lihasspasmin tai välilevyvaurion. Myös rasitus ja kulumaperäiset kivut ovat yleisiä. Näiden lisäksi alaselkäkipua voivat aiheuttaa nivelsairaudet kuten reuma, lihasepätasapaino, staattiset ja yksipuoliset työasennot, voimakkaat liikuntasuoritukset, stressi, ylipaino ja suolistonhäiriöt. Alaselkäkipuun voi liittyä myös alaraajaoireita kuten puutumista, pistelyä ja tunnottomuutta, jolloin puhutaan iskias oireista.

Alaselkäkipua tutkiessa osteopaatti tarkastelee vartalon alueen lihasten ja faskioiden sekä selkärangan nivelten toimintaa. Akuutissa alaselkäkivun osteopaattisessa hoidossa tavoitteena on vähentää kipua kevyillä ja hienovaraisilla tekniikoilla. Kroonisessa alaselkäkivun hoidossa kivun lievittämisen lisäksi tavoitteena on selvittää myös oireiden syy sekä vaikuttaa kehossa tapahtuneisiin kivun aiheuttamiin muutoksiin. Yksilöllinen osteopaattinen hoito määräytyy aina oireiden ja löydösten mukaan.

Välilevyperäiset ongelmat

Päivitetään.

Raskauden ajan selkävaivat

Päivitetään.

Lonkan ja lantion vaivat

Lantion tarkoituksena on muodostaa perusta selkärangan liikkuvuudelle ja asennolle/ryhdille sekä hyvälle alaraajojen linjaukselle.

Lantion virheasennot voivat aiheuttaa kipuja alaselkään, nivusen seutuun, SI-niveleen tai koko selkärankaan.  Säteilykipu pakaraan, takareiteen ja jalkaterään voi myös johtua lantion ongelmista.

Oireina lonkkanivelessä on usein kipu ja liikerajoitus. Lonkkanivelen kuluma on yleinen kivun ja liikerajoituksen aiheuttaja, joka on yleisempää vanhemmilla ihmisillä. Alaraajojen ja ryhtilihasten lihasepätasapaino ja alaraajojen linjausvirheet voivat aiheuttaa vääränlaista kuormitusta lantion ja lonkan seutuun aiheuttaen kipuja. Kaiken ikäiset ihmiset voivat kärsiä lantion ja lonkan alueen kivuista. Kivut ovat yleisiä mm. kaatumistapaturmien yhteydessä, ikäihmisillä, raskaana olevilla tai esimerkiksi urheilijoilla kuten jääkiekkoilijoilla, voimistelijoilla ja tanssijoilla.

Osteopaatin tutkiessa asiakasta hän ottaa huomioon koko alaraajan ja sen nivelten toiminnan sekä tutkii lantion asennon ja liikkuvuuden sekä koko alueen lihas- ja faskiaperäiset liikerajoitukset. Lantion alueen kivuissa on tärkeää tasapainottaa koko kehoa, jolloin hoito kohdistetaan myös oireettomalle puolelle sekä oireettomille kudoksille.

Polven, nilkan ja jalkaterän vaivat

Jalkojemme päällä on koko kehon paino, jonka takia liikkuessamme nilkkoihin ja polviin kohdistuu paljon voimia ja vääntöjä.

Urheillessa nämä voimat ja väännöt kasvavat merkittävästi, ja näin ollen alueen traumat, kiputilat ja jäykkyydet ovat urheilijoilla yleisiä.  Kulumaoireet ja niiden aiheuttamat turvotukset ja kivut polvessa ovat myös yleisiä varsinkin ikäihmisillä. Polven ja nilkan toimintahäiriöt ja kivut voivat aiheuttaa myös esimerkiksi lonkka ja/tai alaselkäkipuja.

Polvea ja nilkkaa tutkiessaan osteopaatti ottaa huomioon koko alaraajan toiminnan, nivelten liikkuvuuden, lihas- ja faskiakireydet sekä nivelsiteiden kunnon. Vääränlainen kuormitus on yleensä pitkäaikaisten kipujen taustalla. Osteopaattisen hoidon tavoitteena on vähentää turvotusta ja kipua sekä palauttaa nivelen normaali liikelaajuus sekä vähentää lihas ja faskiakireyksiä. Alaraajan linjauksia ja hallintaa voidaan parantaa myös yksilöllisillä harjoitteilla, joiden tavoitteena on ehkäistä vaivan uusiutuminen.

Leikkausten jälkitilat

Leikkausten jälkeisessä kuntoutumisessa on ensisijaisen tärkeää turvotuksen ja kivun lievitys sekä harjoitteiden avulla lihasvoiman ja linjausten/liikeratojen parantaminen.

Asianmukainen osteopaattinen hoito ja kuntoutus nopeuttavat paranemista leikkauksesta.

Aktiiviliikkujan ja urheilijan hoito

Eri liikuntamuodot kuormittavat kehoamme eri tavoin.

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn aikaansaamiseksi on kehon eri osa-alueiden ja niiden yhteistoiminnan oltava kunnossa. Toimintahäiriö kehossamme ohjaa virheellisiin liikemalleihin, jonka seurauksena kehoon kohdistuva kuormitus on epätasaista ja se aiheuttaa kiputiloja. Tyypillisiä kipuja liikuntaa harrastaville sekä urheilijoille ovat lihas- ja faskiakireydet ja -jännitykset sekä nivelten liikerajoitukset. Nivelten hyvä liikkuvuus, oikeat nivelten liikeradat ja liikemallit sekä hyvä lihastasapaino vähentävät urheiluvammojen syntymistä. Tasapainoinen keho palautuu myös nopeammin harjoittelun jälkeen.

Osteopaattinen hoito suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti oireiden ja liiketestien perusteella. Liikuntaa aktiivisesti harrastavat hyötyvät kipuoireen hoidon jälkeen myös ennaltaehkäisevästä ja ylläpitävästä hoidosta. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa osteopatialla voidaan nopeuttaa paranemisprosessia.  

Hoidoissa käytämme eri menetelmiä, kuten

Faskiakäsittelyjä

Pinnallisen ja syvän faskiakudoksen käsittelyn tarkoituksena on lievittää lihaksiston jäykkyyttä ja myofaskiaalisia kiputiloja sekä parantaa rangan ja nivelten liikkuvuutta. Käsittelyjä voidaan tehdä erilaisten manuaalisten tekniikoiden avulla ja PhysioTouch -laitteella. Lue lisää!

Nivel- ja nikamakäsittelyä

Nivelten ja nikamien toimintahäiriöitä korjataan erilaisten manipulaatio- ja mobilisaatiotekniikoiden avulla. Manipulaatiolla ja mobilisaatiolla lisätään nivelten liikelaajuutta, normalisoidaan niiden liikkuvuutta, parannetaan toimintakykyä ja lievitetään kipua.

Venytystekniikoita

Venytystekniikoilla pyritään poistamaan lihasjännityksiä ja parantamaan sidekudosten luonnollista liikkuvuutta.

Pehmytkudoskäsittelyt

Hieronta on kudosten mekaanista muokkausta, mikä vilkastuttaa lihaskudosten aineenvaihduntaa, laukaisee lihasjännityksiä ja helpottaa kiputiloja.

Kinesioteippausta

Kinesioteippaus on vuosikymmeniä vanha menetelmä, jolla helpotetaan kiputiloja ja erilaisia liikemallin tai lihastoiminnan häiriöitä sekä turvotustiloja. Lue lisää!

Kraniaaliosteopatia

Kraniaaliosteopatiassa tunnustellaan kallon luiden välillä olevaa joustavaa liikettä. Kraniaaliosteopatia on kevyt hoitomuoto, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdistää osaksi osteopaattista hoitoa. Hoidossa käytetään hyväksi kehon rytmiä ja pulssia. Kalloluiden liikkeiden häiriöt voivat aiheuttaa erilaisia oireita kuten päänsärkyä ja huimausta.

Viskeraaliosteopatia

Viskeraaliset tekniikat ovat hyvin kevyitä ja niillä pyritään rentouttamaan sisäelimen ympärillä olevan faskian kireys, jotta elin pääsisi toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla vapaassa ympäristössä. Lue lisää!

Terveyskasvatus

Terveyskasvatuksessa käsitellään terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä ruokavaliosta, liikuntatottumuksista unirytmiin sekä yleisellä että yksilötasolla.

Ota yhteyttä meihin ja varaa hoitoaikasi Turussa.

Suosittele meitä

Olemme SoMessa:

  • Facebook